Lightspeed

Orders

Orders vanuit Lightspeed worden realtime geïmporteerd op basis van webhooks. Alle orders worden opgehaald, onafhankelijk van hun betaalstatus. Op basis van de orderstatus in Lightspeed krijgen orders in Buckles een default order status. Een lijst met bekende Lightspeed order statussen en de daarbij behorende default order status in Buckles vind je hier.

Voorraad

De voorraadstatus van producten in Lightspeed wordt automatisch bijgewerkt op basis van voorraadmutaties uit andere koppelingen, bijvoorbeeld e-fulfillment of andere verkoopkanalen. Informatie over voorraad die van andere koppelingen komt wordt realtime teruggestuurd naar Lightspeed.

Producten

Nieuwe producten die je aanmaakt in Lightspeed, worden naar Buckles gesynchroniseerd. Of een product nieuw is wordt bepaald op basis van Barcode of SKU. Als wij geen van deze velden kunnen matchen met een bestaand product, dan wordt het product nieuw aangemaakt.

Productsynchronisatie werkt één kant op: van Lightspeed richting Buckles. Producten die via andere koppelingen worden aangemaakt, worden dus niet automatisch in Lightspeed aangemaakt. Als ditzelfde product daarna in Lightspeed wordt aangemaakt, wordt het wèl gelinkt aan het bestaande Buckles-product op basis van matchende SKUs of barcodes. Dit is belangrijk voor het correct bijwerken van de voorraad.

Verzendingen

Zodra een externe koppeling de verzendstatus van een order updated in Buckles, wordt de order in Lightspeed bijgewerkt naar de shipment status Shipped en voorzien van een Track & Tracecode. Als je handmatig een verzending toevoegt in Lightspeed, dan wordt de verzending ook bij de order in Buckles geïmporteerd.

Klanten

De Lightspeed koppeling bevat de mogelijkheid om klanten te importeren naar Buckles, en wijzigingen uit andere koppelingen door te zetten naar Lightspeed. Dit vindt plaats op basis van webhooks, dus (near) realtime.

Zodra een klant wordt aangemaakt in Lightspeed, wordt deze doorgezet naar Buckles. Hier linken wij het klantprofiel aan eventuele andere orders en checkouts binnen jouw account. Indien je voor andere koppelingen ook de klantsynchronisatie hebt geactiveerd, wordt deze klant ook daarnaartoe doorgezet. Wijzigingen in klantprofielen worden op dezelfde wijze teruggestuurd naar Lightspeed.

Checkouts

We verzamelen checkouts uit Lightspeed. Deze informatie worden standaard op intervallen van 15 minuten gesynchroniseerd naar Buckles. Let op, dit betreft het interval waarmee wij checkouts ophalen uit Lightspeed, niet het interval waarmee een checkout eventueel als Abandoned gemarkeerd wordt door Lightspeed.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan contact op met onze supportafdeling.

link-svg