Order statussen Wix

Order statussen in Wix worden gemapped naar een van de standaard Buckles statussen.

Wix statusBuckles status
Fulfilment status CanceledCancelled
Fulfilment status Partially fulfilledPartially shipped
Fulfilment status FulfilledCompleted
Fulfilment status Unfulfilled

Afhankelijk van payment status

Payment status PaidProcessing
Payment status Partially refundedPartially refunded
Payment status Fully refundedRefunded

Wix heeft verschillende statussen voor een order tegelijkertijd, wat conflicterende situaties voor de status in Buckles zou kunnen opleveren als we enkel naar losse statussen kijken (bijvoorbeeld bij fulfilment status Fulfilled en payment status Paid). Daarom wordt voor de mapping in Buckles de status waar nodig in combinatie met de andere statussen beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is dat een order pas op Processing komt als deze daadwerkelijk verwerkt kan worden.

In deze volgorde worden de statussen beoordeeld:

 1. Fulfilment status
  1. Indien deze Canceled is, wordt de order naar Cancelled gemapped in Buckles, ongeacht de payment status.
  2. Indien deze Fulfilled is wordt de order naar Completed gemapped in Buckles, ongeacht de payment status.
  3. Indien deze Partially fulfilled is, wordt de order naar Partially shipped gemapped in Buckles.
  4. Indien deze Unfulfilledis, wordt naar de payment status gekeken.
 2. Payment status
  1. Indien deze Paid is, wordt de order op Processing gezet.
  2. Indien deze een andere status heeft, wordt de order naar de desbetreffende Buckles status gemapped volgens bovenstaande tabel.

Statussen buiten de standaard mapping

Indien een order een status krijgt die niet door Buckles ondersteund wordt, krijg je hier een e-mail notificatie van. Dit geldt ook voor statussen die door middel van maatwerk of custom apps in Wix aanwezig zijn en dus ook buiten de standaard mapping vallen.