Deduplicatie van producten

Unieke producten

Om je voorraadstanden en productinformatie soepel bij te kunnen werken, is het belangrijk dat producten juist worden herkend in Buckles. Bij het aanmaken van een nieuw product lopen wij een aantal waardes na om te bepalen of het product al bestaat.

  1. De barcode. Als er een bestaand product met dezelfde barcode in jouw account aanwezig is uit een andere shop, dan wordt het externe ID van het nieuwe product bij de externe ID's van het bestaande product geplaatst. De koppeling waar het nieuwe product in aangetroffen wordt, wordt vervolgens toegevoegd als productbron van het bestaande product op de desbetreffende product detailpagina.
  2. De SKU. Als er geen matchende barcode is, checken we of er een matchende SKU is. Indien deze aanwezig is, wordt het product aan het product met de matchende SKU gelinkt.
Let op: als je in dezelfde shop twee producten hebt met dezelfde barcode wordt het meest recente aangemaakte product aangehouden. Het andere product wordt op dat moment verwijderd uit Buckles. Het product wordt niet verwijderd uit de shop, dus als je daarna het andere product in de shop aanpast wordt het huidige product met deze barcode in Buckles weer overschreven.

Ik heb twee unieke producten met dezelfde barcode of SKU, wat nu?

Dit kan voorkomen als je de barcode (of SKU) van een product wijzigt na het aanmaken. Beide producten worden in eerste instantie aangemaakt met unieke barcodes. Als deze barcodes later via de bron van updates gewijzigd worden naar een barcode of SKU die al bestaat, kan het voorkomen dat je twee unieke producten met dezelfde barcode hebt. Dit kan een probleem zijn bij je order- of voorraadverwerking.

Dit verhelp je door de barcode of SKU in de bron van updates terug te wijzigen naar een andere, unieke SKU. Omdat niet alle koppelingen wijzigingen in barcodes of SKUs accepteren na het aanmaken van een product is het belangrijk om na te gaan naar welke andere koppelingen het gewijzigde product is doorgezet, en of de barcode of SKU hier dan juist staat. Welke koppelingen dit zijn, kan je nagaan op het product detailpagina. Je ziet daar ook welke SKU en Barcode het product in het desbetreffende platform heeft.