Order statussen Prestashop

Order statussen in Prestashop worden gemapped naar een van de standaard Buckles statussen.

Prestashop statusBuckles status
Payment acceptedProcessing
Remote payment acceptedProcessing
Processing in progressProcessing
ShippedCompleted
CanceledCancelled
RefundedRefunded

Statussen buiten de standaard mapping

Indien een order een status krijgt die niet door Buckles ondersteund wordt, krijg je hier een e-mail notificatie van. Dit geldt ook voor statussen die door middel van maatwerk of custom plugins in WooCommerce aanwezig zijn en dus ook buiten de standaard mapping vallen.