Boltrics

Orders

Alle orders die binnenkomen in Boltrics worden in behandeling genomen om te verzenden. Daarom zetten we alleen orders door die de status Processing hebben in Buckles. Welke orders dit precies zijn, is afhankelijk van jouw webshop en de statusmappings voor orders die in Buckles ingesteld zijn.

Op het moment dat een betaalde order geïmporteerd wordt in Buckles, of via een handmatige actie op Processing wordt gezet wordt de order direct in Boltrics aangemaakt.

Verzendingen

Verzendmethodes

Het is mogelijk om verzendmethodes aan te geven bij orders. Hiervoor wordt in Buckles het veld ShippingPreference gebruikt. Wij verzamelen Shipping Preferences op de volgende manieren:

  1. Op basis van informatie die uit de order meekomt. De gekozen verzendmethode bij het afrekenen is onderdeel van de orderdata (indien beschikbaar). Deze tekst wordt as is doorgezet naar Boltrics, tenzij mappings zijn ingesteld (zie punt 2).
  2. Op basis van mapping via verzendregels. Buckles maakt het mogelijk om verzendregels in te stellen. Bij elke order die we naar Boltrics doorzetten wordt gecontroleerd of er verzendregels bestaan. Indien de order aan een van deze verzendregels voldoet, overschrijven we de meegegeven voorkeurs verzendmethode met de uitkomst van deze verzendregel.
Als je verzendregels in wil stellen voor verzendmethodes in Boltrics, neem dan contact met ons op via support@buckles.io.

Terugkoppelen van verzendinformatie

Zodra een order verwerkt is via Boltrics wordt de verzendinformatie teruggekoppeld naar Buckles. Dit omvat:

  • De verzendmethode
  • Track & Tracenummer, indien beschikbaar

Het kan voorkomen dat de verzendmethode die gebruikt is anders dan de voorkeurs verzendmethode aangeeft. Indien dit het geval is, wordt de methode bij de order overschreven en wordt de wijziging hierin op de tijdlijn bij de order weergegeven. De relevante informatie, zoals de Track & Trace code, wordt doorgegeven aan het bronplatform van de order om aan de klant door te geven.

Producten

Buckles voert eenmaal per dag productsynchronisaties uit bij aangesloten verkoopplatformen. Zodra producten in Buckles bekend zijn worden deze in Boltrics aangemaakt. De productinformatie wordt vervolgens uitgelezen uit het bronkanaal van dit product. Indien je een product op meerdere kanalen verkoopt, zal de productinformatie van de bron waar het product als eerste door Buckles werd aangetroffen aangehouden worden.

Boltrics ID

Buckles kent een unieke Identifier die aan producten wordt toegekend, de External Identifier. Daarnaast zijn er aanvullende identifiers per product, zoals SKUs en barcodes die gebruikt worden om producten te dedupliceren. In de communicatie met Boltrics is de identifier die in het veld ExternalNo staat leidend voor identificatie (en daarmee deduplicatie) van producten. Omdat er bij Buckles meerdere identifiers bekend kunnen zijn per product, selecteren we de identifier voor ExternalNo in onderstaande volgorde:

  1. SKU
  2. Als SKU niet aanwezig is, dan barcode

Zodra een product aangemaakt wordt in Boltrics, ligt het ExternalNo vast.

Indien je via meerdere webshops dezelfde producten verkoopt is het erg belangrijk om een product in meerdere shops dezelfde SKU toe te wijzen. Dit omdat de SKUs van producten zodra deze zijn aangemaakt in Boltrics niet meer wijzigen. Indien de SKU van het product verschilt tussen shops, kan het zijn dat het product meermaals wordt aangemaakt en daarmee de voorraadstand niet correct bijgehouden wordt.

Voorraad

Zodra de Boltricskoppeling actief is, is de voorraadstand van producten in Boltrics leidend in alle platformen. Dat betekent dat bij het activeren van de koppeling de voorraadstand van alle bekende producten direct doorgezet wordt naar aangesloten verkoopkanalen. Voorraadmutaties die optreden in Boltrics (balansen, retouren) of in verkoopkanalen (orders) worden real-time bijgewerkt. Daarnaast wordt éénmaal per dag een passieve synchronisatie van de voorraadstanden uitgevoerd.

Checkouts en klantinformatie

De koppeling met Boltrics is een e-fufilmentkoppeling. Dat betekent dat deze koppeling specifiek is ingericht om betaalde orders, verzendingen en producten door te zetten tussen Boltrics en jouw shop(s). Anders dan bij orderkoppelingen spelen abandoned checkouts en klantinformatie geen rol in deze koppeling. Deze data wordt dus ook niet doorgezet.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan contact op met onze supportafdeling.

link-svg