Fair use gebruik

Fair use gebruik van Buckles

Bij Buckles houden we het graag simpel. Daarom werken we in onze tariefstelling op basis van fair use. Fair use betekent voor ons dat je bij normaal gebruik niet bang hoeft te zijn voor onverwachtse kosten. Als je structureel meer gebruik maakt van onze diensten dan waar wij op gerekend hebben, kan het zijn dat je een extra toeslag moet betalen voor het dataverbruik. Hieronder lees je meer over wat wij als fair use beschouwen, en welke toeslagen we het dan over hebben.

Wat is fair use?

Fair use meten wij in dataverzoeken per koppeling. Elke keer dat een Buckles koppeling een API call doet naar een extern systeem, of dat externe systeem een bericht terugstuurt naar Buckles is dit een dataverzoek. Onze fair use limiet ligt op 15.000 dataverzoeken per koppeling, per maand. Wij streven ernaar om onze koppelingen zo optimaal mogelijk in te richten zodat er zoveel mogelijk in één verzoek kan worden doorgezet, maar ook wij moeten werken met de limitaties die externe e-commerce software ons opleggen. Dit fair use limiet betekent in de praktijk dat je tussen de 2500 en 3000 orders per maand via een koppeling kan verwerken, afhankelijk van hoeveel datastreams er via die koppeling communiceren.

Hoe meten we datagebruik?

Om je datagebruik te meten kijken we naar het gemiddelde verbruik van een koppeling in de afgelopen 3 maanden. Als het aantal dataverzoeken in die 3 maanden hoger ligt dan gemiddeld 15.000 per maand, dan brengen wij een maandelijkse toeslag in rekening van € 25,00 excl. BTW per 10.000 extra dataverzoeken. Als het aantal dataverzoeken in de maanden daarna weer afneemt tot onder het fair use limiet, dan vervalt deze toeslag uiteraard weer.

CTA Section Buckles Side Pattern
CTA Section Buckles Email Illustration

Krijg overzicht over je orders

Maak direct een account aan via Buckles, en ga aan de slag.