Externe orders verzamelen in WooCommerce

Buckles biedt je de mogelijkheid om alle orders vanuit jouw verkoopkanalen te verzamelen in WooCommerce. Erg handig, want zo kan je ook je Bol.com en Amazon orders verwerken door middel van een centrale orderverwerking. Maar daar houdt het niet op: je kan ook shops zoals Shopify of Lightspeed orders voor jou laten verzamelen - de keuze is aan jou. Buckles zorgt er na het verwerken voor dat Track & Trace informatie naar de desbetreffende kanalen terug wordt gestuurd.

Configuratie

Tijdens de configuratie van je WooCommerce koppeling kan je ervoor kiezen om alle orders in WooCommerce aan te laten maken. De meest eenvoudige manier om dit in te regelen is om tijdens het configureren bij de koppeling-snelkeuze aan te geven dat je alle orders in Buckles in WooCommerce wil laten aanmaken. Buckles zal de standaard datastromen die hiervoor benodigd zijn vervolgens automatisch aanmaken.

Voor het correct verwerken van orders uit externe kanalen is gebruik van de officiële Buckles plugin voor verzendingen benodigd.

Let op: het is op dit moment niet mogelijk om meerdere shops binnen hetzelfde account alle orders te laten verzamelen.

Orders

Als je dit instelt, wordt een order die in Buckles wordt geïmporteerd ook direct in WooCommerce aangemaakt. De informatie die bij deze order meegegeven wordt is enigszins afhankelijk van het platform waar de order oorspronkelijk geplaatst is. Marktplaatsen zoals Bol.com en Amazon geven minder informatie vrij dan e-commerce pakketten zoals Shopify. Buckles zetten in ieder geval de volgende data door:

  • Naam en e-mailadres van klant
  • Verzendadres
  • Producten in order*
  • Verzendmethode en verzendkosten
  • Eventueel gebruikte couponcodes en korting
  • Klantnotities

* De verwerking van producten is afhankelijk van of het verkochte product bestaat in het platform waar je de orders verzameld. Zie kopje 'Producten' voor meer informatie.

Het kan voorkomen dat je specifieke informatie in WooCommerce mist, die in het bronplatform wel bekend is is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als in WooCommerce geen veld bestaat om de informatie te tonen. Alle informatie die er van een order beschikbaar is, is ook inzichtelijk in Buckles zelf.

Couponcodes

Een eventueel gebruikte couponcode wordt bij een order weergegeven. De gebruikte couponcode wordt niet daadwerkelijk aangemaakt in WooCommerce, en is niet terug te vinden in het WooCommerce couponcode overzicht. Indien er meerdere couponcodes bij een order gebruikt zijn, kan slechts één couponcode worden getoond. Alle verrekende korting van de verschillende couponcodes wordt aan deze couponcode toegekend. De volledig verrekende korting van alle couponcodes is te zien als je met je muis over de couponcode hovert.

Documentation Image 2

Orderoverzicht van een order uit een extern platform (in dit voorbeeld Shopify).


Documentation Image 4

Order detailpagina van een geïmporteerde order.


Klanten

Een klant die aan de order is gekoppeld wordt als 'gast' aangemerkt in een order. Dit betekent dat de klant niet standaard zijn eigen profiel in Woocommerce krijgt. In de order. Verzend- en facturatiegegevens worden overgenomen uit de order, en in de desbetreffende velden in WooCommerce geplaatst.

Producten

Omdat het voor kan komen dat een product van een extern platform niet verkocht wordt in je WooCommerce, zijn er twee situaties mogelijk bij het weergeven van producten.

  • Het product bestaat in WooCommerce en is bekend als productkoppeling in Buckles): Het product wordt als een standaard product in WooCommerce weergegeven, inclusief productafbeelding.
  • Het product bestaat niet in WooCommerce, of is niet bekend als productkoppeling in Buckles: De producttitel, prijs, BTW en hoeveelheid worden weergegeven.

In de producttabel worden ook enkele metawaardes getoond. Deze meta is benodigd om BTW van een product correct te kunnen berekenen en kan niet verborgen worden.

Bundels

Bundels uit orders vanuit een ander platform worden in Woocommerce als losse producten in een order weergegeven.

Documentation Image 8

Weergave van een onbekend product in WooCommerce.


Voorraad

Of voorraad wordt bijgewerkt als een externe order in WooCommerce wordt aangemaakt, hangt af van de instellingen voor voorraad. Indien je WooCommerce voorraadstanden leidend wil maken voor je voorraad in Buckles, dan is het benodigd om tijdens de configuratie of via de instellingen van je WooCommerce koppeling aan te geven dat je voorraad uit WooCommerce wil laten bijwerken in Buckles. Indien je dit instelt, worden de WooCommerce voorraadstanden overgenomen in Buckles.

Als je je WooCommerce voorraad niet leidend wil maken, bijvoorbeeld omdat je voorraad extern via E-fulfilment beheerd wordt, is het niet nodig om je voorraadconfiguratie aan te passen.

Verzendingen

Buckles zorgt ervoor dat verzendingen in het juiste platform aangemaakt worden. Hiervoor is het gebruik van de Buckles plugin noodzakelijk.

Verzendmethodes

De gekozen verzendmethode wordt als verzendregel aangemaakt bij de WooCommerce order. Elke verzendmethode wordt aangemaakt als een custom verzendregel met de gekozen verzendmethode en bijbehorend bedrag. De verzendmethode wordt ook getoond in het orderoverzicht in de kolom 'Verzending'.

Track & Trace informatie

Op het moment dat een verzending in WooCommerce aangemaakt wordt, wordt deze informatie teruggekoppeld naar Buckles. Via Buckles wordt de verzending weer doorgezet naar het platform waar de order initieel is geplaatst.

Indien je gebruik maakt van E-fulfilment die gekoppeld is via Buckles, wordt de verzending in zowel het bronplatform als in WooCommerce aangemaakt.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan contact op met onze supportafdeling.

link-svg