Database configuratie

Als je Squeezely op Buckles aansluit, worden klanten (contacten), orders, checkouts en producten vanuit Buckles naar Squeezely doorgezet. Data wordt in de volgende velden geplaatst:

Klanten

Veld in BucklesVeld in Squeezely

Opmerkingen

Id

userid

Emailemail
FirstNamefirstname
LastNamelastname
Gender

gender

BirthDate

birthdate
Citycity
Countrycountry
OptInnewsletterStandaard is er in Buckles geen onderscheid tussen optIn van newsletters en marketing. Deze kan in Buckles aangebracht worden door middel van mappings op metadata.
OptInmarketing
-service

Standaard is deze waarde 'yes'. Wijzigingen hieraan kunnen in Buckles worden aangebracht door middel van mappings op metadata.

Checkouts

Veld in BucklesVeld in Squeezely

Opmerkingen

Emailemail
FirstNamefirstname
LastNamelastname
Phone

phone

ZipCode

postcode
Citycity
Countrycountry
Currencycurrency
Languagelanguage

OptIn

newsletter

Standaard is er in Buckles geen onderscheid tussen optIn van newsletters en marketing. Deze kan in Buckles aangebracht worden door middel van mappings op metadata.

Idproducts.*.id

Voor elk product in een checkout wordt dit doorgezet.

Titleproducts.*.nameVoor elk product in een checkout wordt dit doorgezet.
Priceproducts.*.priceVoor elk product in een checkout wordt dit doorgezet.
Quantityproducts.*.quantityVoor elk product in een checkout wordt dit doorgezet.

Orders

Veld in BucklesVeld in Squeezely

Opmerkingen

Idid
Emailemail
FirstNamefirstname
LastNamelastname

createdAt

created_at
Idproducts.*.idVoor elk product in een order wordt dit doorgezet.
Titleproducts.*.nameVoor elk product in een order wordt dit doorgezet.
Priceproducts.*.priceVoor elk product in een order wordt dit doorgezet.
Quantityproducts.*.quantityVoor elk product in een order wordt dit doorgezet.
TotalIncludingTaxestotal_value
Phone

phone

ZipCode

postcode
Citycity
Countrycountry
Currencycurrency
Languagelanguage

Producten

Veld in BucklesVeld in Squeezely

Opmerkingen

IdSKU/Product ID
NameName
UrlUrl
DescriptionDescription

Price.Amount

Price
Price.CurrencyCurrency
ImagesImage links

Elke afbeelding van een product wordt doorgezet.

StockStatusAvailability

Buckles zet aan de hand van de Inventory-waarde 'In Stock' of 'Out of Stock' door.

Stock.TotalInventory
Category.SlugCategories
Color

Color

Dit is een meta-waarde die niet standaard in het Buckles datamodel voor producten opgenomen is.

Brand

Brand
LanguageLanguage
Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan contact op met onze supportafdeling.

link-svg