Order statussen Shopware

Orders aanmaken in Buckles

Shopware maakt onderscheid tussen order-, payment- en fulfillment statussen. Deze statussen, of een combinatie van deze statussen wordt gemapped naar de onderstaande Buckles statussen:

Shopware statusBuckles status
Order status Open

Afhankelijk van Delivery en Payment status

Order status In progressProcessing
Order status Done

Completed

Order status CancelledCancelled
Delivery status Open

Afhankelijk van Payment status

Delivery status Shipped partially

Partially shipped

Delivery status Shipped

Completed

Delivery status ReturnedReturned
Delivery status Returned partiallyPartially Returned
Payment status PaidProcessing
Payment status OpenPending payment
Payment status Paid Partially

Pending payment

Payment status RemindedPending payment
Payment status CancelledCancelled
Payment status In ProgressPending payment
Payment status UnconfirmedPending payment
Payment status FailedFailed
Payment status AuthorizedPending payment
Payment status ChargebackOn hold
Payment status RefundedRefunded
Payment status Refunded partiallyPartially Refunded


Status prioritering

Shopware heeft verschillende statussen voor een order tegelijkertijd, wat conflicterende situaties voor de status in Buckles zou kunnen opleveren als we enkel naar losse statussen kijken (bijvoorbeeld bij Delivery status Shipped en payment status Cancelled). Daarom wordt voor de mapping in Buckles de status waar nodig in combinatie met de andere statussen beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is dat een order pas op Processing komt als deze daadwerkelijk verwerkt kan worden.

In de basis wordt naar de orderstatus gekeken. Als een Payment of Delivery statuswijziging ertoe leidt dat de order in Buckles een andere status krijgt, wordt de default orderstatus in Buckles overschreven.

 1. Order status
  1. Indien deze Open is wordt naar de Delivery en Payment status gekeken.
  2. Indien deze In Progress is wordt de order in Buckles op Processing gezet.
  3. Indien deze Done is wordt de order in Buckles op Completed gezet.
  4. Indien deze Cancelled is wordt de order in Buckles op Cancelled gezet.
 2. Delivery status
  1. Indien deze Open is, wordt naar de Payment status gekeken.
  2. Indien deze Shipped is wordt de order naar Completed gemapped in Buckles, ongeacht de payment status.
  3. Indien deze Shipped Partially is, wordt de order naar Partially shipped gemapped in Buckles.
  4. Indien deze Returned of Returned Partially is, wordt de order naar Returned of Partially returned gemapped in Buckles.
  5. Indien deze Cancelled is wordt de order in Buckles op Cancelled gezet.
 3. Payment status
  1. Indien deze Open , Paid partially, Reminded, Cancelled, In Progress, Unconfirmed, Failed of Authorized is wordt de order in Buckles op Pending Payment gezet.
  2. Indien deze Paid is, wordt de order op Processing gezet.
  3. Indien deze Chargeback is, wordt de order op On Hold gezet.
  4. Indien deze Refunded of Refunded Partially is, wordt de order naar Refunded of Partially refunded gemapped in Buckles.

Indien een combinatie van statussen niet doorgegeven of bepaald kan worden, wordt de status van de order in Buckles Unknown.

Orders aanmaken in Shopware

Als een order wordt aangemaakt in Shopware, wordt de orderstatus van Buckles gemapped naar de volgende (combinatie van) Shopware statussen:

Buckles statusShopware Status
FailedOrder status Canceled
CancelledOrder status Canceled
Pending paymentDelivery status Open,
Payment status Pending payment
ProcessingDelivery status Open,
Payment status Paid
CompletedDelivery status Shipped,
Payment status Paid

Partially shipped

Delivery status Shipped partially,
Payment status Paid

Returned

Delivery status Shipped,
Payment status niet meegestuurd.
Retouren moeten handmatig geupdated worden.
Partially ReturnedDelivery status Returned partially,
Payment status niet meegestuurd.
Returns moeten handmatig geupdated worden.
Partially refunded

Payment status Refunded Partially

RefundedPayment status Refunded
On holdOrders op deze Buckles status worden niet
doorgezet naar externe platformen.

Als een status niet meegestuurd wordt vanuit Buckles, dan wordt de default instelling van Shopware aangehouden. Doorgaans is dit Delivery status Open en Payment status Open.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan contact op met onze supportafdeling.

link-svg