Order statussen Shopify

Orders aanmaken in Buckles

Shopify maakt onderscheid tussen order-, payment- en fulfillment statussen. Deze statussen, of een combinatie van deze statussen wordt gemapped naar de onderstaande Buckles statussen:

Shopify statusBuckles status
Order status CanceledCancelled
Fulfilment status FulfilledCompleted
Fulfilment status Partially fulfilled

Partially shipped

Fulfilment status Unfulfilled

Afhankelijk van payment status

Fulfilment status ScheduledProcessing
Payment status AuthorizedPending payment
Payment status PaidProcessing
Payment status Partially refundedPartially refunded
Payment status Pending

Pending payment

Payment status RefundedRefunded
Payment status UnpaidPending payment
Payment status VoidedCancelled


Status prioritering

Shopify heeft verschillende statussen voor een order tegelijkertijd, wat conflicterende situaties voor de status in Buckles zou kunnen opleveren als we enkel naar losse statussen kijken (bijvoorbeeld bij fulfilment status Unfulfilled en payment status Unpaid). Daarom wordt voor de mapping in Buckles de status waar nodig in combinatie met de andere statussen beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is dat een order pas op Processing komt als deze daadwerkelijk verwerkt kan worden.

In deze volgorde worden de statussen beoordeeld:

 1. Order status
  1. Indien deze canceled is wordt de order in Buckles op cancelled gezet.
  2. Indien deze een andere status heeft, wordt naar de fulfilment status gekeken.
 2. Fulfilment status
  1. Indien deze Fulfilled is wordt de order naar Completed gemapped in Buckles, ongeacht de payment status.
  2. Indien deze Partially fulfilled is, wordt de order naar Partially shipped gemapped in Buckles.
  3. Indien deze Unfulfilled/Scheduled is, wordt naar de payment status gekeken.
 3. Payment status
  1. Indien deze Paid is, wordt de order op Processing gezet.
  2. Indien deze een andere status heeft, wordt de order naar de desbetreffende Buckles status gemapped volgens bovenstaande tabel.

Indien een combinatie van statussen niet doorgegeven of bepaald kan worden, wordt de status van de order in Buckles unknown.

Orders aanmaken in Shopify

Als een order wordt aangemaakt in Shopify, wordt de orderstatus van Buckles gemapped naar de volgende (combinatie van) Shopify statussen:

Buckles statusShopify Status
FailedOrder status Canceled
CancelledOrder status Canceled
Pending paymentFulfilment status Unfulfilled,
Payment status Pending
ProcessingFulfilment status Unfulfilled,
Payment status Paid
CompletedFulfilment status Fulfilled,
Payment status Paid

Partially shipped

Fulfilment status Partially fulfilled,
Payment status Paid

Returned

Fulfilment status Fulfilled,
Payment status niet meegestuurd.
Returns moeten handmatig geupdated worden.
Partially ReturnedFulfilment status Fulfilled,
Payment status niet meegestuurd.
Returns moeten handmatig geupdated worden.
Partially refundedFulfilment status Fulfilled,
Payment status Partially refunded
RefundedFulfilment status Fulfilled,
Payment status Refunded
On holdOrders op deze Buckles status worden niet
doorgezet naar externe platformen.


Als een status niet meegestuurd wordt vanuit Buckles, dan wordt de default instelling van Shopify aangehouden. Doorgaans is dit Fulfilment status Unfulfilled en Payment status Pending.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan contact op met onze supportafdeling.

link-svg