Velden in database wijzigen

Als je ervoor kiest om velden uit de standaard databaseset te wijzigen, moet je enkele overwegingen maken.

Naam van database

Zodra de standaard database is aangemaakt, kan je de database in Copernica hernoemen.

Database velden toevoegen

Je kan via de Copernica interface velden en interessegebieden aan de standaard Buckles database toevoegen. Omdat deze velden niet door Buckles gevuld worden bij de profielen, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat deze velden niet verplicht zijn om in te vullen bij het aanmaken van een profiel.

Veldnaam van nieuw veld

Het is verstandig om een extra identifier aan de naam van een zelf toegevoegd veld toe te voegen (bijvoorbeeld 'Custom_Veldnaam' in plaats van enkel 'Veldnaam'). De standaard dataset van Buckles wordt periodiek uitgebreid met nieuwe velden, en op deze manier verklein je de kans op gelijke veldnamen en overschrijvingen van data.

Databasevelden verwijderen

Je kan zonder problemen databasevelden uit onze standaard dataset verwijderen, mits dit veld niet weer teruggekoppeld wordt naar Buckles, zoals opt-in statussen. Als een veld verwijderd wordt wordt de data die Buckles met elk profiel of update meestuurt niet meer opgeslagen in de database. Als je het veld vervolgens opnieuw aanmaakt met dezelfde naam, wordt de data vanaf dat moment weer opgeslagen. Let op: er is geen mogelijkheid om velden met terugwerkende kracht te vullen.

Databasevelden wijzigen

Bij het wijzigen van de standaard dataset moet je rekening houden met de soort input die het veld standaard verwacht, en of je wijziging daar aan kan voldoen.

Type wijzigen

Het type veld in Copernica heeft gevolgen voor de input die verwerkt kan worden. Het is niet verstandig om velden die een vrije input kunnen opslaan (tekstvelden of lange tekstvelden) te wijzigen naar een veldtype wat een beperkte input kan verwerken (bijvoorbeeld cijfervelden of meerkeuzevelden). Als een waarde van Buckles niet (meer) verwerkt kan worden in Copernica, wordt de waarde niet opgeslagen en blijft het veld in het profiel leeg. Je ontvangt hier geen foutmelding van, omdat wij hier geen foutmeldingen van ontvangen om door te geven. Het is dus verstandig om veldtypes alleen te wijzigen náár tekstvelden, zodat er geen data verloren gaat.

Opties wijzigen

Als je input opties uit de standaard database verwijderd, zoals bijvoorbeeld de keuze 'Anders' in het veld waar geslacht wordt opgeslagen, kan je die waarde nog steeds van Buckles ontvangen. Buckles normaliseert immers alle ontvangen input van andere kanalen naar de standaardopties voor dat veld zoals aangegeven in ons datamodel. Ook hier geldt dat de data verloren gaat als Buckles het niet kan plaatsen in Copernica. Zorg er dan dus ook voor dat die waarde niet meer voor kan komen in de bron(nen) waar Buckles de data uit importeert, zoals je verkoopkanalen.

Als je daarentegen een optie toevoegt aan Copernica moet je er ook voor zorgen dat deze waarde toegevoegd wordt aan de mappings die voor jouw account in Buckles actief zijn. Anders zal de toegevoegde optie niet via Buckles in Copernica geplaatst worden, omdat Buckles deze waarde niet als gestandaardiseerde waardes heeft opgenomen.

Veldnaam wijzigen

Buckles kan velden enkel matchen op veldnaam. Het is dus niet aangeraden om veldnamen te wijzigen die in onze standaard database voorkomen, omdat dat ertoe leidt dat data niet meer geplaatst kan worden. Eventueel kan je ervoor kiezen om met een opvolgactie een custom veld te laten vullen, en het originele veld uit de standaard database uit je overzichten te verbergen.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan contact op met onze supportafdeling.

link-svg