Checkouts handmatig importeren

Als je een checkout mist, kan je deze handmatig importeren. Dit kan je voor één checkout tegelijk doen.

Stap 1

Ga naar het checkout overzicht en klik op 'Import Checkout'.

Documentation Image 1

Stap 2

Selecteer de koppeling waaruit je de checkout wil importeren. Alleen koppelingen waaruit checkouts geïmporteerd kunnen worden worden hier getoond.

Voer vervolgens het ID van de checkout in. De exacte benaming voor dit ID is afhankelijk van het platform waaruit je de checkout wil importeren.

  • Shopware: In Shopware is het Checkout ID gelijk aan het order ID. Navigeer naar de order detailpagina in Shopware. In de URL vind je een stukje wat eruit ziet als "/detail/64ba50e7347b4f73b53abea3deb33d54/...". De cijfers achter '/detail/' zijn het Order ID. Let erop dat je "/base..." niet kopieert.
  • Magento: Magento toont geen Checkout IDs. Vraag je developer om het ID op te zoeken in je shopdatabase.
  • Prestashop: Navigeer naar de shopping cart pagina in Prestashop. In de URL vind je een stukje wat eruit ziet als "/orders/carts/37/...". Het getal achter "/cart/" is het Checkout ID.
  • Lightspeed: De Checkout ID is te vinden in het Quotes overzicht. Navigeer naar de detailpagina van de quote. In de URL vind je een stukje wat eruit ziet als "/checkouts/353954052". Het getal achter "/checkouts/" is het ID.
  • Shopify: Voor Shopify is het niet mogelijk een enkele checkout te importeren.

Klik nu op 'Import Checkout'.

Documentation Image 3

Stap 3

Je checkout wordt nu geïmporteerd. Als het importeren geslaagd is, dan wordt de checkout in het checkout overzicht getoond. Als het importeren niet geslaagd is, dan krijg je hier een notificatie van.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan contact op met onze supportafdeling.

link-svg